Kyrkskolan

Kyrkskolan i Mellösa bedriver verksamheter i förskoleklass, åk 1- 6 samt fritidshem/fritidsklubb.

Verksamheten är liten, gemytlig och för närvarande finns här drygt 110 elever och 16 vuxna. Skolan är belägen på landet i ett naturskönt område på vägen mot Harpsund och har en stor skolgård, som inbjuder till lek. Att skolan är en landsortskola med stort upptagningsområde gör att den även fyller en stor social funktion.

Rektor Carolina Eriksson
0157-43 15 02
Carolina.eriksson@edu.flen.se

Adress: Harpsundsvägen 28
Förskoleklass/Fritids: 0157-43 15 32
Personalrum: 0157-43 15 30

www.flen.se/barn-utbildning/grundskola/skolor-i-flen/kyrkskolan/

Tomtebo förskola

Förskolan Tomtebo ligger på Ängsvägen 8 i Mellösa med skog och natur inpå knuten.

Tomtebo har tre hemvister, Månen med barn i åldern 1-3 år, Solen med barn i åldern 3-5 år och Stjärnan med barn i åldern 3-5 år. På förskolan arbetar 9 pedagoger fördelat på de tre hemvisterna.

Förskolechef: Marie Magnusson
0157-43 02 12
marie.magnusson@edu.flen.se

Adress: Ängsvägen 8 
Solen/Stjärnan: 0157-43 15 60
Månen: 0157-43 15 61

http://www.flen.se/barn-utbildning/forskola/forskolor-i-flens-kommun/tomtebo/