Kontakt/Karta

Frågor kring företagande kontakta:

Boris Ottosson
boris.ottoson@telia.com
070-654 20 82

Vid övriga frågor kontakta:

Margaretha Mannfeldt
margaretha.mannfeldt@edu.flen.se
076-104 23 33 kvällstid, sms dagtid.