Mellösa Bygderåds policy om personuppgifter och dataskyddslagen

Mellösa Bygderåd följer nya lagen om dataskyddsförodningen (GDPR). 
 
Vi behöver dina uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan informera och kontakta dig kring bygderådets verksamhet och aktiviteter. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med någon annan myndighet eller person. De trygga hos oss, som längst till föreningens upplösning.
 
Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Det är alltså aldrig en person som är formellt ansvarig, även om föreningen utsett någon att till exempel sköta medlemsregistret. 
 
Så här ser reglerna ut för ideella föreningar.
 
Medlemsregister
  • Namn: För att driva en förening behöver man ju veta vilka som är medlemmar.
  • Adress: Post eller e-post. Medlemmar förväntar sig vanligtvis kontakt och dessutom vill föreningen kanske avisera en medlemsavgift.
  • Personnummer: Man får inte behandla personnummer om man inte behöver en exakt identifiering. Det kan behövas om man har fakturerat något och ännu inte fått betalt. Det kan också behövas om föreningen får någon form av stöd som baseras på antalet medlemmar. Det kan också krävas i vissa kontakter med riksorganisationer.